Morten_laangAdvokat Christen Røer

Stilling:
Telefon:
E-post:
Språk:
Utdannelse:
Advokat:

Advokat
21 51 20 50
christen.roer@blco.no
Norsk og engelsk, noe fransk
Cand. Jur. 1978
1985


Fagfelt:

Forretningsjuridisk praksis herunder selskapsrett og skatterett
Kontraktsrett.
Pengekravsrett  med inkasso
Erstatningsrett, forsikringsrett
Fast eiendoms rettsforhold med entrepriserett, bolig og husleierett
Arve - og skifterett, generasjonsskifte
Forretningsførsel for borettslag og sameier.
Eiendomsmegling


Yrkeserfaring:


1978 - 1980: Konsulent og førstekonsulent i Skattedirektoratets skatteavdeling
1980 - 1981: Konsulent og førstekonsulent i Skattedirektoratets oljebeskatningsavdeling
1982 - 1983: Kontorsjef Skattedirektoratet, Oljebeskatningsavdelingen
1983 - 1986: Advokatfullmektig hos Advokatfirma Holst, Simonsen & Musæus
Fra 1986: Egen advokatpraksis som deltager i Advokatfirmaet Røer ANS og også i Advonor Advokatfellesskap 2003 -2015.


Annet:

Tilleggsutdanning fra Bedriftsøkonomisk Institutt 1980 (regnskap og skatterett).
Young Lawers Scholarchip Scheme i Edinbourgh arrangert av The British Council, januar – juli 1981.
Trainee ved EF-kommisjonen i Brüssel september 1982 - mars 1983
Ekstra spesialfageksamen i 1995 i boligrett.
Medlem av Overligningsnemnda i Bærum i årene 1990-1999.

< tilbake

Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap   |   Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo   |   Tlf: 21 51 20 50   |   Fax: 21 51 20 51   |   E-post: post@blco.no
Design og utvikling av Goldspot