Morten_laangAdvokat Raymond Giltun

Stilling:
Telefon:
E-post:
Språk:
Utdannelse:
Advokat:

Advokat
21 51 20 50
giltun@blco.no
Norsk og engelsk
Cand. Jur. 1986
1991


Fagfelt:

- Generell praksis.
- Forretningsjuridisk bistand, herunder selskapsrett og kontraktsrett.
- Familie- arv og skifte.
- Arbeidsrett.
- Fast eiendoms rettsforhold, herunder entreprise.
- Forvaltningsrett, herunder konsesjons- og konkurranselovgivning.
- Energirett; vannkraftbasert.
- Strafferett.
- Prosedyre.


Yrkeserfaring:

- 1987-1988: Konsulent/førstekonsulent i finansdepartementets Skattelovavdeling.
- 1989-1990: Dommerfullmektig Sør-Hedmark sorenskriverembete.
- 1990-1993: Advokatfullmektig Smith, Grette, Eide, Midelfart, Vik og Lyng (Senere Smith, Grette & Meltvedt).
- 1993-2005: Partner i Advokatfirma Lyng & Co, senere Lyng Giltun & Co Advokatfirma fra 2002.
- 2006-2015: Egen advokatvirksomhet.

Annet:

- Kurs ved Bedriftsøkonomisk Institutt i årsregnskap, skatteøkonomi og regnskapsanalyse.
- Oppgaveretter ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo.
- Medforfatter til «Kraftboken» i regi av Ernst & Young.
- Diverse styreverv og politiske verv.

< tilbake

Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap   |   Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo   |   Tlf: 21 51 20 50   |   Fax: 21 51 20 51   |   E-post: post@blco.no
Design og utvikling av Goldspot