Morten_laangAdvokat Tore E. Brath

Stilling:
Telefon:
E-post:
Språk:
Utdannelse:
Advokat:

Advokat
21 51 20 50
brath@blco.no
Norsk og engelsk
Cand. Jur.
1981


Fagfelt:

- Bred forretningsjuridisk bistand til små og mellomstore bedrifter - rådgivning og sakførsel
- Bygg- og entreprisesaker
- Forhandler-, agentur- og mellommannsforhold
- Varemerkesaker
- Idretts- og foreningsrettslige saker
- Personskade
- Skatt - klage, oppfølgning og rettergang


Yrkeserfaring:


1978-80: Skattedirektoratet
1981-83: Dommerfullmektig i Halden
Siden 1983: Advokatpraksis

Annet:

Kontrollutvalget i Drammen Kommune siden 2007
Skatteklagenemnda for Skatt Sør siden 2011
Styret i Norsk Militærjuridisk forening siden 2010
Drammen bystyre 2007-2015
Styret i Sykehuset Buskerud HF 2006-08
Styret i Ligningsutvalget 1998-2004
Lovutvalget i Det Norske Travselskap siden 2014

< tilbake

Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap   |   Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo   |   Tlf: 21 51 20 50   |   Fax: 21 51 20 51   |   E-post: post@blco.no
Design og utvikling av Goldspot