fagomraaderVåre fagområder

Vi har som mål å bistå våre klienter med juridiske rådgivning på et høyt faglig nivå. Våre advokater har ulike spesialfelt, men i fellesskap har vi juridisk spisskompetanse innen de fleste juridiske fagområder. Ved godt internt samarbeid, hvor den enkelte advokats ekspertise og erfaring nyttiggjøres, oppnår våre klienter grundig og riktig rådgivning.

Våre klienter er privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og domstoler.

 

 

 

 

 

 

Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap   |   Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo   |   Tlf: 21 51 20 50   |   Fax: 21 51 20 51   |   E-post: post@blco.no
Design og utvikling av Goldspot