priserPriser

Advokatene ved kontoret har noe forskjellige arbeidsområder, ansiennitet og dermed også timesatser. I de tilfellene hvor det ikke er fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring, vil klientene bli belastet for et salær som varierer mellom kr. 1.250,- eks. mva. til kr. 2.500,- eks. mva. pr. time. Klienter vil som hovedregel motta særskilt oppdragsbekreftelse med nærmere spesifisering for hvert enkelt oppdrag.

Samtlige advokater/fullmektiger har pliktig obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Sikkerhetsstillelsen er dekket i forsikringsselskap formidlet gjennom Advokatforeningen eller godkjent av disse. Sikkerhetsstillelsen gjelder for all virksomhet utøvet i Norge. Noen advokater har også egen sikkerhetsstillelse for å kunne drive eiendomsformidling.

Som advokat er man gitt tillatelse til å drive sin advokatvirksomhet. Tillatelsen er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 

 

Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap   |   Postboks 1975 Vika, 0125 Oslo   |   Tlf: 21 51 20 50   |   Fax: 21 51 20 51   |   E-post: post@blco.no
Design og utvikling av Goldspot