Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: christen.roer@blco.no

Språk: Norsk, engelsk og noe fransk
Utdannelse: Cand. Jur. 1978

Våre advokater

Advokat Christen Røer

Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: christen.roer@blco.no

Språk: Norsk, engelsk og noe fransk
Utdannelse: Cand. Jur. 1978

  • Forretningsjuridisk praksis herunder selskapsrett og skatterett
  • Kontraktsrett.
  • Pengekravsrett  med inkasso
  • Erstatningsrett, forsikringsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold med entrepriserett, bolig og husleierett
  • Arve – og skifterett, generasjonsskifte
  • Forretningsførsel for borettslag og sameier.
  • Eiendomsmegling


Yrkeserfaring:

1978 – 1980: Konsulent og førstekonsulent i Skattedirektoratets skatteavdeling
1980 – 1981: Konsulent og førstekonsulent i Skattedirektoratets oljebeskatningsavdeling
1982 – 1983: Kontorsjef Skattedirektoratet, Oljebeskatningsavdelingen
1983 – 1986: Advokatfullmektig hos Advokatfirma Holst, Simonsen & Musæus
Fra 1986: Egen advokatpraksis som deltager i Advokatfirmaet Røer ANS og også i Advonor Advokatfellesskap 2003 -2015.

Annet:
Tilleggsutdanning fra Bedriftsøkonomisk Institutt 1980 (regnskap og skatterett).
Young Lawers Scholarchip Scheme i Edinbourgh arrangert av The British Council, januar – juli 1981.
Trainee ved EF-kommisjonen i Brüssel september 1982 – mars 1983
Ekstra spesialfageksamen i 1995 i boligrett.
Medlem av Overligningsnemnda i Bærum i årene 1990-1999.