Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: tb@blco.no

Språk: Norsk og engelsk
Utdannelse: Cand. Jur. 2002

Sekretær
Mette Marthinsen
E-post: mm@blco.no

Våre advokater

Advokat (H) Torstein Burkeland

Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: tb@blco.no

Språk: Norsk og engelsk
Utdannelse: Cand. Jur. 2002

Sekretær
Mette Marthinsen
E-post: mm@blco.no

Advokat Torstein Burkeland driver generell praksis, dog med hovedvekt på forretningsjus og fast eiendomsrett. Bl.a. omhandler hans kompetanse:

  • Fast eiendomsrett, herunder tomtefesterett
  • Kontraktsrett
  • Pengekravsrett og inkasso
  • Insolvensrett
  • Arv- og skifterett
  • Eiendomsmegling og transaksjoner
  • Prosedyre
  • Selskapsrett

Yrkeserfaring:
2002-2004: Clausen & Keller AS, key account manager
2005-2006: Advokatfullmektig, Advokatfellesskapet i Torstedhjørnet
2007 -: Egen advokatpraksis, Advokatfellesskapet i Torstedhjørnet/ Burkeland, Lång & Co Advokatfellesskap
2018: Møterett for Høyesterett