Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: pu@blco.no

Språk: Norsk og engelsk
Utdannelse: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2020 

Våre advokater

Advokat Pernille unhjem

Kontaktinformasjon
Telefon: 21 51 20 50
E-post: pu@blco.no

Språk:
Utdannelse:

Advokat Pernille Unhjem jobber hovedsakelig med privatrettslige spørsmål, med hovedvekt på forretningsjus og fast eiendomsrett.

Yrkeserfaring:
2022 – Advokatbevilling
2020 – Advokatfullmektig
2020 – 2020: Stipendiat med skriveplass, Advokatfirmaet Hjort DA
2017 – 2020: Fast trainee, Burkeland, Lång & Co advokatfellesskap
2016 – 2018: Saksbehandler, Statens Kartverk v/Eiendomsavdelingen
2016 – 2017: Oppgaveretter, Jusstudiet ved HSN
2016 – 2017: Fagansvarlig, Jusforeningen ved HSN
2014 – 2016: Advokatsekretær, Advokatfirmaet FossBrynhildsen DA