ARBEIDSRETT

Arbeidsretten omfatter rettighetene og pliktene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Innen dette rettsområdet kan det oppstå svært mange ulike problemstillinger. Lang erfaring tilsier at nærmest ingen saker innen arbeidsretten er helt identisk.

Trenger du hjelp til arbeidsrett?

Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstagere med problemstillinger innen arbeidsretten.

Blant problemstillinger som vi jevnlig arbeider med, er:

 • Ansettelser, herunder midlertidige
 • Utforming av arbeidsavtaler og andre avtaler
 • Tolkning av arbeidsavtaler
 • Varsling og konflikthåndtering
 • Sykemeldinger, dagpenger og NAV
 • Permittering
 • Nedbemanning
 • Oppsigelser og avskjed
 • Rådgivning forut for oppsigelse og avskjed
 • Sluttavtaler og andre forhandlinger
 • Konkurranseklausuler
 • Krav ved usaklig oppsigelse og avskjed
 • Utestenging fra arbeidsplassen
 • Prosedyre for arbeidsretten og domstolene