Barn- og familierett

Våre advokater har lang erfaring innenfor barneretten. Dette er et rettsområde hvor det kreves erfarne advokater som yter tilpasset rådgivning. Innen barnerett er det ingen saker som er like. Våre advokater har fokus på å finne gode løsninger. For partene i denne type saker er saken ofte svært viktig. Våre advokater tar det alvoret med seg i sin rådgivning og bistand innen fagfeltet.
 
Familieretten omfatter oss alle i en eller annen grad. Det er regler om inngåelse av ekteskap, opprettelse av avtaler som samboerkontrakt eller ektepakt. Videre er det regler om separasjon og skilsmisse og fordeling av verdier. Dette rettsområdet krever erfarne advokater som yter tilpasset rådgivning. Ingen saker er like.

sentrale tema for barnerett

Barnefordeling og tvister mellom foreldre

Når foreldrene flytter fra hverandre oppstår det ofte konflikt om hvor barna skal bo, og hvordan samvær med den barna ikke bor hos skal gjennomføres. Også andre konflikter kan oppstå mellom foreldrene, f.eks. spørsmål om foreldreansvar, bidrag osv.

Vi kan bistå med råd og forhandlinger rundt fast bosted og samvær, det være seg i en meklingsfase og for domstolene.

Barnevern

Våre advokater har erfaring med bistand til foreldre i barnevernssaker, hvor man bidrar i dialog med barnevernet og i saker mot barnevernet i Fylkesnemnda.

sentrale tema for familierett

Ektepakt

Som ektefeller eier man som utgangspunkt alt i felleseie. Ønsker man en annen fordeling, kan man inngå en ektepakt hvor det bestemmes hvem av ektefellene som eier de forskjellige verdier som sitt særeie. Verdier som er særeie deles ikke med ektefellen.

Samboerkontrakt

Også samboere kan inngå avtaler som ligner på en ektepakt. Avtalen vil da være bindene for partene basert på vanlige avtalerettslige regler.

Ektefelleskifte / Samboerskifte

Ekteskapsloven har bestemmelser som klargjør hvordan ektefellenes verdier skal fordeles ved samlivsbrudd, og hvilke rettigheter ektefellene har ved samlivsbrudd.

For samboere stiller det seg litt annerledes, og man må forholde seg til bl.a. avtalerettslige forhold. Men det kan også foretas en analogisk anvendelse av reglene for ektefeller i visse tilfeller.

Vi kan hjelpe deg med

Vi bistår våre klienter med bl.a. følgende

 • Rådgivning innen hele rettsområdet barnerett
 • Forhandlinger om utenrettslige løsninger og avtaler
 • Utarbeidelse av samværsavtaler
 • Utarbeidelse av bidragsavtaler
 • Rådgivning i bidragssaker
 • Rådgivning i barnevernsaker
 • Rådgivning om ektepakter
 • Rådgivning om samboerkontrakter
 • Rådgivning ved ektefelleskifte og samboerskifte
 • Bistand ved tvister innen familieretten
 • Skattemessig rådgivning
 • Forhandlinger om løsninger
 • Prosedyre for domstolen