Fast eiendom

Våre advokater har lang og omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold i full bredde. Innen fast eiendom er det viktig med erfaring, interesse og innsikt. Vi representerer ulike aktører innen eiendomsbransjen og privatpersoner.

Vi kan hjelpe deg med

Vårt kompetansemiljø har et stort kontaktnett innen eiendomsbransjen, taksering og teknisk rådgivning.

 • Ulike typer eiendomstransaksjoner
 • Generelle tema omkring næringseiendom
 • Leie og næringsleie
 • Tomtefeste og næringsfeste
 • Mangler og feil ved fast eiendom
 • Entrepriserett
 • Håndverkertvister
 • Ulike tema etter bustadoppføringslova
 • Ulike tema om servitutter og rettigheter
 • Leiekontrakter
 • Plan- og bygningsrett
 • Nabolovgivning
 • Skadesaker
 • Oppgjør ved transaksjoner / megling
 • Ekspropriasjon
 • Forvaltning og forretningsførsel av fast eiendom
 • Seksjonering av eiendom
 • Tema etter eierseksjonsloven og borettslagsloven
 • Grensetvister og jordskifte
 • Generasjonsskifte
 • Skatterettslige problemstillinger
 • Prosedyre for domstolen