FORVALTNINGSRETT

Forvaltningsretten omfatter jussen som regulerer offentlige organers virksomhet, saksbehandling og myndighetsutøvelse.

Selve forvaltningsretten er ofte aktuell i ulike sammenhenger og områder. Dette kan omfatte tildelinger, ulike søknader, klager på offentlig vedtak m.v.

Vi kan hjelpe deg med

Vi bistår privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlig myndigheter med tema innen forvaltningsrettens område.

  • Søknader til offentlige myndigheter
  • Dialog med offentlige myndigheter
  • Klager på vedtak
  • Begjæringer om innsyn i sakspapirer
  • Spørsmål om offentlige anskaffelser
  • Erstatning ved uriktige vedtak
  • Rådgivning for det offentlige om saksbehandling
  • Prosedyre for domstolen