Kjøp, salg og mangler

Innen mange typer kjøp og salg vil det være behov for både bistand og rådgivning. Likeledes vil gjelde såfremt det oppstår spørsmål knyttet til mangler. Våre advokater har lang erfaring og spesialkompetanse innen dette feltet. Dette omfatter bistand ved ulike typer transaksjoner og tvister.  

Ved tvister har vi et omfattende kontaktnett mht. ulike rådgivere med særlig kyndighet innen verdsettelse og utbedring. Flere av advokatene har også eiendomsmeglerbevilling, slik at vi kan bistå ved salg og oppgjør av fast eiendom.

Rettshjelpdekning

Mange tvister om fast eiendom, bil osv. har såkalt rettshjelpsdekning hos forsikringsselskapet. Dette innebærer at store deler av advokatutgiftene vil bli refundert fra forsikringsselskapet. Ta kontakt med oss, så kan vi informere nærmere om ordningen.

Vi kan hjelpe deg med

Vårt kompetansemiljø har et stort kontaktnett innen eiendomsbransjen, taksering og teknisk rådgivning.

  • Utarbeidelse av kontrakter ved kjøp og salg
  • Tvister ved fast eiendom
  • Tvister ved entrepriseforhold
  • Tvister etter avhendingslova
  • Prosedyre for domstolene