Pengekravsrett / inkasso

Våre advokater bistår klienter med alle sider av pengekravsretten, herunder med ulike typer innfordring. Vi har også løpende inkasso for enkelte klientgrupper.

Vi kan hjelpe deg med

Vi bistår våre klienter bl.a. med:
  • Avtaler om pengekrav
  • Sikring av pengekrav og pant
  • Innfordring og inkasso
  • Soliditetsvurderinger
  • Internasjonal innfordring
  • Tvangsinndrivelse og utlegg
  • Arrestbegjæringer
  • Prosedyre for domstolene