SELSKAPSRETT

Selskapsrett er en samlebetegnelse på alle lover og rettsregler som gjelder for selskaper, virksomheter og bedrifter – uavhengig av selskapsform. Under selskapsretten er det derfor mange ulike regelsett som gjelder. I praksis reiser selskapsretten derfor et svært vidt spekter av problemstillinger.

Vi kan hjelpe deg med

Vi har alltid våre klienters behov i sentrum, og bistår i alle typer selskapsrettslige spørsmål, herunder blant annet:

 • Rådgivning ved valg av selskapsform
 • Bistand med stiftelse av selskaper
 • Rådgivning om utforming av selskapsavtaler og vedtekter
 • Løpende rådgivning knyttet til drift av selskapet
 • Utarbeidelse av aksjonæravtaler
 • Bistand og rådgivning til styret
 • Bistand i saker om styreansvar
 • Rådgivning om insolvens og restrukturering
 • Bistand ved overdragelser og transaksjoner
 • Bistand ved fusjon og fisjon
 • Bistand ved M & A
 • Bistand ved oppløsning og avvikling
 • Bistand ved omdanning
 • Bistand ved prosedyrer for domstolene